НЕОСНОВАН ЗАТАЕН ДОЛГ ИЗДАДЕН ОД МРТ

На ден 15.03.2023 година поднесов Барање за поврат на парични средства по основ плаќање на обврски за радио дифузна такса на Македонската Радио Телевизија до Министерство за финансии и Управа за јавни приходи РД Прилеп. Согласно надлежностите на гореименуваните, барањето беше поднесено како засегната, односно поради тоа што од месец јуни, 2013 година па се до месец септември, 2019 година врз основа на Законот за РДТ, мојот сопруг С.Д.  со живеалиште на ул.„Дабнички Завој„ бр.** во Прилеп, со ЕМБГ 25*********** беше задолжен на месечно ниво по 190,00 денари со јавна давачка за РДТ на МРТ, односно вкупен износ од...

Read More

МАЛТРЕТИРАЊЕ НА СОУЧЕНИЧКА РОМКА ВО ОСНОВНО

Ви образложувам состојбата и случувањата на моето малолетно дете А. Б. која е ученик во петто одд во О.О.У „Дедо Иљо Малешевски“ – Берово. Ние сме семејство кое е дојдено од Србија и живееме во Берово во социјален стан корисници на гарантирана минимална помош. Живееме со моето девојче и сопругот кој сега во моментот се наоѓа кај нашата ќерка која живее и работи во Германија. Девојчето подолг приод се жали на недорабирања и конфликтни ситуации во школото од нејзини соученици. На сите кажувања од нејзина страна скоро месец дена ја притискав разговарав со неа дека тоа е период и...

Read More

ОДБИЕНО ПРАВО ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ЛЕКАРСКА ПОМОШ

На ден 06.08.2022 во 23:20 часот, се пријавив во ургентниот центар „8-ми Септември“ поради пресилна главоболка и вртоглавица и ги побарав броевите 112, 194 и 192 да ургираат со можност да ме примаат бидејќи не бев примен од страна на персоналот од истата болница до 00:20 часот следниот ден на 07.08.2022. Со мене во придружба беше мојот малолетен син од 14 годишна возраст.  Го побарав бројот 112 и ги замолив како посредник помеѓу вработената на шалтер во болницата  и мене да ургира за да бидам примен и да ги уживам здравствените услуги кои ми следуваат како човек. Откако уште...

Read More