• Основни податоци

 • Други податоци

 • Чести категории

 • (Може да се селектират повеќе полиња одеднаш)
 • Краток опис на случајот кој се пријавува: За што се работи, кога се случил настанот и што е преземено до сега
 • (опција за избор на датум од календар)
 • (опција за избор на време)
 • Дополнителни информации

  (Прикачи релевантни документи/фотографии/линк поврзани со пријавениот настан)
 • (Може да се прикачи повеќе од една слика/видео, максимална големина на прикачување 100mb)
 • Дополнителни податоци за случаи поврзани со полициска бруталност

 • Full Name Контакт Телефон Actions
  Add another Remove this choice
 • Согласност за користење на лични податоци

 •  
 •