ОДБЛОКИРАЊЕ СМЕТКА НА СТРАНКА ОД КАНЦЕЛАРИЈА НА ИЗВРШИТЕЛ

  Н.Д има 37 години, роден е и живее во Куманово но работи во Скопје. Н.Д ни се обрати по пат на телефон преку бројот на страната на Ромалитико за хаб Куманово. Имено, се работи за случај каде на странката му беше блокирана сметката во банка. Поради долгови, и неможност да ги плати ратите од долговите, даден е на Извршител Лазар Петровски (именуван за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово). Странката живее под кирија и блокирањето на сметката претставуваше сериозен проблем за исплаќање на киријата за која и времето истекуваше. Освен тоа,...

Read More

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО – НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ

Лицето Џ.К. роден 1962 година во Гостивар, боледува од тешка телесна попреченост и е примател на ГМП. Џ.К. имал позитивно решение за остварување на правото од областа на социјална заштита – Надоместок за помош и нега од друго лице, меѓутоа на истото решение му истекол рокот на важност, така што лицето треба повторно да аплицира за  да може да му се продолжи остварувањето на правото. Земајќи предвид дека во семејството живее заедно со своите полнолетни синови и својата сопруга и истите се неписмени и невработени, продолжувањето на горенаведеното право е од особено големо значење за Џ.К. и неговото семејство....

Read More

ЖИВОТ НА РАБОТ НА ЕГЗИСТЕНЦИЈАТА

М.О. од Прилеп на возраст од 41 година живеела во вонбрачна заедница со лице од Прилеп и во таа заедница добиле  8 деца: 3 машки и 5 женски. Моментално живее само со своите деца од причина што нејзиниот вонбрачен партнер издржува казна затвор во КПУ Прилеп поради кривично дело кражба. Сите полнолетни членови од семејството на М.О. вклучувајќи ја и неа, се невработени поради што семејството е во многу лоша социјално-економска состојба бидејќи единствен и основен приход за егзистенција им е гарантираната минимална помош преку ЈУМ Центарот за социјална работа – Прилеп, која помош е незадоволителна за основните животни...

Read More

ЈАЗИЧНАТА БАРИЕРА НЕ Е ПРИЧИНА РОМСКИТЕ ДЕЦА ДА СЕ ПРАЌААТ ВО СПЕЦИЈАЛНИ УЧИЛИШТА

И.С на возраст од 39 години од Скопје, Општина Шуто Оризари ми се обрати со следниот проблем. Нејзиното дете А.С. учи во основното училиштето „26-ти Јули “ во Скопје, Шуто Оризари. Се работи за хиперактивно дете кое училиштето го испраќа до Центарот за функционална проценка и поддршка на деца и млади за да му се направи проценка според Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ),  тврдејќи дека има психички проблеми а врз основа на убедување на наставничката. Детето е немирно и поради тоа било отстрането и маркирано од сите и оставено во ќоше од страна на наставниците. Примерот...

Read More

ОДЛОЖУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕ НА СООБРАЌАЈНА КАЗНА

На ден 15.10.2021 лицето М.А.  се обрати во хабот во Гостивар, со цел да добие информации во врска со поканата ПРК БР.1811/21-С од Основен суд Гостивар која пристигнала на неговата адреса, а се однесувала на неговиот брат Б.А. кој се води на истата адреса и кој моментално е надвор од државата. Тој ми ја покажа документација која ја добил од судот во која е наведено дека на ден 04.06.2021 на автопатот Тетово-Гостивар од страна на полициски службеник било запрено ПМВ ,,Голф,, и Б.А. сторил прекршок на тој начин што на јавен пат надвор од населено место со возилото се...

Read More

ОБРАЗОВЕН ДОДАТОК

Џ.С. има 52 години и живее во Скопје, Општина Чаир. На редовните теренски посети кои ги имам со ромската заедница во Топаана, тој ми се обрати дека е заинтересиран да аплицира за образовен додаток за неговиот внук. Странката не знаеше која е постапката за добивање на ова право и неколку пати се обидел да добие одговор од неколку невладини организации, но за жал немал некои јасни упатувања околу постапката, каде и кои се потребните документи кои треба да се достават со барањето, како и каде треба да се аплицира за ова право. Како правен монитор ги преземав следниве чекори:...

Read More

ПРОМЕНА НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПОСЛЕ РАЗВОД НА БРАК

Н. Ф. на возраст од 28 години од Крива Паланка ми се обрати за совет и упатување при вадење на лична документи. Таа беше во процес на развод и со тоа имаше потреба од совет за вадење на одредени документи кои и беа потребни во постапката за развод како и после разводот заради сменето презиме. Имено од страна на адвокатот кој ја застапуваше во бракоразводната постапка и било побарано извод со прифатеното презиме на сопругот. После разводот истата странка требаше да промени лични документи кои ќе гласат на вратеното моминско презиме. Како правен монитор ги преземав следниве чекори: Н.Ф....

Read More

КАКО ДА СЕ ДОБИЈАТ ПАРИ НА СМЕТКА ОД НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ?

Е. А. има  60 години и живее во општина Шуто Оризари. Таа живее со мажот кој е делумно телесно подвижен и со синот кој има ментално растројство и повеќе пати бил лекуван во психијатриска болница. Таа аплицирала за правото на надоместок за помош и нега од друго лице за нејзиниот син и има добиено позитивно решение. Бидејќи не е писмена, не знаела дека треба да оди во банка со решението за да пријави дека ќе добие средства и да даде трансакциска сметка за да може да добие прилив на сметка. Исто така, Е. А. имаше уште еден проблем. Нејзиниот...

Read More

ПЛАЌАЊЕ НА КАЗНА НА РАТИ ЗА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА

На ден 11.02.2022 ми се обрати странката Ѓ.Д од Куманово. Странката е девојка од 22 годишна возраст и таа се пожали дека добила пресуда од Основен суд Куманово за парична казна од 1000 евра, поради непочитување на забраната за движење за време на полициски час во КОВИД кризата, а доколку се утврди неплатливост следува и затворска казна. Се работи за невработено лице кое не прима никаква социјална помош и не можеше да изнајде средства да ја исплати казната од 1000 евра. Како правен монитор ги преземав следниве чекори: Заедно со странката се упативме до АВРСМ да извадиме потврда за...

Read More
  • 1
  • 2