ЈАЗИЧНАТА БАРИЕРА НЕ Е ПРИЧИНА РОМСКИТЕ ДЕЦА ДА СЕ ПРАЌААТ ВО СПЕЦИЈАЛНИ УЧИЛИШТА

И.С на возраст од 39 години од Скопје, Општина Шуто Оризари ми се обрати со следниот проблем. Нејзиното дете А.С. учи во основното училиштето „26-ти Јули “ во Скопје, Шуто Оризари. Се работи за хиперактивно дете кое училиштето го испраќа до Центарот за функционална проценка и поддршка на деца и млади за да му се направи проценка според Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ),  тврдејќи дека има психички проблеми а врз основа на убедување на наставничката. Детето е немирно и поради тоа било отстрането и маркирано од сите и оставено во ќоше од страна на наставниците. Примерот...

Види Повеќе